Diversiteit

Iedereen is gelijk

Bij Romi Laundry Services is iedereen gelijk. We geven mensen alle kansen – ongeacht hun gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing, leeftijd, …

Multicultureel en polyvalent

Ons gelijkekansenbeleid wordt mooi weerspiegeld in ons personeelsbestand. Romi Laundry Services vormt een team van mensen met de meest verschillende achtergronden en een waaier aan talenten. Die polyvalentie is een grote troef voor ons én voor u.